Daň z predaja nehnuteľnosti

Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 23 augusta, 2020
0

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI  

Dane sú nočnou morou každého z nás. Takou morou môže byť aj povinnosť zaplatenia dane z predaja nehnuteľnosti. Nikdy si nie sme presne istí, či sme vyplnili tlačivá správne, či súhlasia všetky čísla a či sme sa dopracovali k správnej sume.

Pri predaji domu, bytu, pozemku či akejkoľvek nehnuteľnosti vyplýva povinnosť zaplatiť daň ešte skôr ako sa začneme tešiť zo sumy a rozmýšľať, ako presne ju využijeme pre svoje blaho. Aké povinnosti nám plynú a akú daň je potrebné uhradiť? 

 

Povinosti zaplatiť daň

 

Ak nám pri predaji nehnuteľnost vznikne príjem je potrebné zaplatiť daň z tohto príjmu (väčšinou vo výške 19%) a odvody do zdravotnej poisťovne (vo výške 14%). Ak však vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, povinnosť platiť daň a zdravotné odvody odpadá.

 

Výnimky kedy daň platiť nemusíte

 

Stránky Finančnej správy Slovenskej republiky majú o dani, ktorú musíte uhradiť jasno:

 

Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, byt, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z predaja vlastníctva nehnuteľnosti.

 

Presné informácie o výške dane a všetkých tlačivách vám pomôže vyriešiť daňový úrad alebo sa na radu môžete spýtať realitného makléra, ktorý predaj nehnuteľnosti sprostredkoval. 

 

Môže sa však stať, že príjem z predaja nehnuteľnosti nebude potrebné zdaniť. Na základe individuálnych podmienok je táto situácia vždy posúdená Finančnou správou. Na jej webových stránkach nájdete celý zoznam výnimiek, ktorým uhradiť daň z predaja odpadá.

 

Do tejto kategórie spadajú napríklad nehnuteľnosti nadobudnuté dedením po rodičoch, ktorí nadobudli nehnuteľnosť minimálne pred piatimi rokmi pred vašim predajom. Príjem z predaja nehnuteľností, ktoré vlastníte viac ako päť rokov je tiež oslobodený od dane.  

 

Daň z predaja nehnuteľnosti

 

Zákony sú kľukaté a preto je stav každého predaja posudzovaný individuálne. Radšej sa dopredu informovujte na internetových stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky. Nájdete tam všetky aktuálne informácie týkajúce sa predaja nehnuteľnosti a potreby uhradenia dane, ktorá z neho vyplýva.

  https://www.financnasprava.sk/sk/vyhladavanie?q=predaj+nehnutelnosti 

 

Tieto stránky sú nápomocné nielen z hľadiska dostupných a relevantných informácií, ale pomôžu vám i s vyplnením potrebných tlačív. 

 

POTREBUJETE POMÔCŤ, PORADIŤ S PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI? KONTAKTUJTE MA

 

 

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy