Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 20 decembra, 2020
0

Električka Petržalka

Bratislava. A je to tu nová trasa električky v Petržalke vyznačená. Hlavné mesto vyznačilo tabuľkami jej trasu. Každých 100 metrov nájdete v Petržalke tabuľky vyznačujúce novú trasu električky.

 

 

Hlavné mesto o tom informuje a svojej stránke občanov.

V októbri bola vyhlásené verejné obstarávanie na druhú etapu eletkričky. Nová etapa bude vybudovaná v úseku Bosáková po Janíkov dvor. Jej dĺžka je 4,2 km a má v budúcnosti prepraviť až 30.000 ľudí denne.

Električka Petržalka
zdroj: hlavné mesto SR

 

Električková trať bude mať sedem zastávok s pracovnými názvami:

 • Chorvátske rameno
 • Gessayova
 • Zrkadlový háj
 • Stred
 • Veľký Draždiak
 • Lietavská
 • Janíkov dvor

Projekt električkovej trape počíta so štyrmi mostami. Združený most pre električkovú dopravu na Rusovskej ceste, električkový most na premostenie Chorvátskeho ramena, cestný most na Kutlíkovej ulici a rekonštrukcia jestvujúceho mosta na Panónskej ulici tak, aby na ňom bolo možné umiestniť nové zastávky MHD.

 

V blízkosti trate vznikne aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno Električka bude Petržalku obsluhovať priamejšie ako autobusová doprava. Napomôže tomu aj ich prednosť na križovatkách. Zo zastávky Janíkov dvor sa za 10-12 minút dostanete do absolútneho centra mesta na Šafaríkovo námestie.

 

 

Električka Petržalka

Petržalku bude naďalej obsluhovať električka s číslom 3. Zastávky budú situované predovšetkým vo väčších križovatkách a ich rozostupy budú podobné, ako ich poznáme z viedenského metra. V častiach trate, kde cesty pretnú električku budú zriadené zastávky na prestupovanie medzi električkou a autobusom.

 

Autobusy budú premávať do vzdialenejších častí od električky. Systém nadväzných trás autobusov bol zrealizovaný v rok 2005 a nebude sa meniť. Harmonogram jázd myslí aj na prestupy smerom na Jarovce, Rusovce a Čunovo.

 

Predpokladaná hodnota projektu je 90 567 150,- € bez DPH. Väčšina finančných prostriedkov bude na tento projekt poskytnutá mestu z EU fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Časový harmonogram projektu:

 • 4/2020 dokončenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • 10/2020 vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
 • 1/2021 ukončenie verejného obstarávania
 • 09/2021 začatie výstavby
 • 12/2023 ukončenie výstavby
 • spustenie električky do Petržalky 12/2023

 

Nová električková trať prinesie obyvateľom Petržalky väčší konfort v doprave do zamestnania, za oddychom a kultúrou. Zatraktívni bývanie v Petržalke a tým aj hodnotu nehnuteľností.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy