Plomba na liste vlastníctva

Výsledky vyhľadávania

Plomba na liste vlastníctva

pridané Estate Union na 10 decembra, 2020
0

Plomba na liste vlastníctva

Na liste vlastníctva je zapísaná väčšina nehnuteľností. Listy vlastníctva uschováva kataster.  Kataster eviduje všetky zmeny na listoch vlastníctva. Zmeny vlastníkov, zápis záložných práv, vecné bremená a iné zápisy. List vlastníctva nám poskytuje informácie o nehnuteľnosti.

Plomba na liste vlastníctva sa vyznačí v čase, keď sa s nehnuteľnosťou niečo deje.  Informuje nás o tom, že na danú nehnuteľnosť bolo podané konanie do katastra nehnuteľností. Každá takáto plomba má svoje číslo.

Je to číslo, pod ktorým kataster eviduje dané konanie v poradí v akom mu prišlo a  vyznačí  toto číslo na potvrdenie o podaní návrhu na vklad. Podľa tohto čísla vieme potom identifikovať o aké konanie sa jedná.

Plomba musí byť zo zákona vyznačená do 24 hodín od podania konania. Takto si vieme overiť či sa s danou nehnuteľnosťou niečo deje. Aké konania na nej prebiehajú a získame o nehnuteľnosti lepší prehľad.

Plomba ostane vyznačená po celú dobu daného konania. Či už sa jedná o veľmi časté konanie zmeny vlastnického práva, zápis záložného práva, zápis vecného bremena alebo iné konania. Plomba je kontrolou jednotlivých konaní a podáva informáciu o ich skončení. Po skončení konania kataster danú plombu vymaže.

Ak vidíme na liste vlastníctva plombu vieme si podľa jej čísla telefonicky alebo osobne na katastri overiť o aké konanie sa jedná. Ak, teda kupujeme nehnuteľnosť a na liste vlastníctva je plomba mal by nám majiteľ zdokladovať o aké konanie sa jedná predložení opečiatkovaného návrhu na vklad katastrom. Túto informáciu si môžeme následne overiť na katastri.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy