Postup pri predaji bytu na hypotéku

Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 26 septembra, 2020
0

Postup pri predaji bytu na hypotéku

Ak predávate byt s veľkou pravdepodobnosťou sa stretnete s kupujúcimi, ktorí budú chcieť na kúpu bytu použiť prostriedky z hypotekárneho úveru. Pre zorientovanie sa v tomto spôsobe predaja bytu, hlavne vyplatenia peňazí z hypotéky som napísal tento článok. Postupov, ako predať byt na hypotéku je veľa, avšak podľa môjho názoru je tento postup pri predaji bytu na hypotéku najbezpečnejší.

 

V súčasnej dobe prevláda financovanie kúpy bytu – nehnuteľnosti takmer v 90% prípadoch formou hypotekárneho úveru. Väčšinou kupujúci predpokladá, že na záruku pre banku použije byt, ktorý kupuje. 

 

Odporúčam umožniť kupujúcim túto formu. 

 

Málokto má druhú nehnuteľnosť, ktorú môže použiť ako garanciu pre banku.

 

Poďme si teda povedať ako to celé prebieha a funguje. 

Kúpna zmluva na byt cez hypotekárny úver tu >>>>.

 

Kupujúci zájde do banky – bánk, prípadne má svojho finančného poradcu. Získa predstavu o hypotéke a výške splátok, následne si začne vyberať predávné byty. 

 

Keď si kupujúci vyberie z ponúkaných bytov na predaj, zarezervuje si predávaný byt podpisom rezervačnej zmluvy a zložením rezervačného poplatku na predávaný byt.

 

Podpíše rezervačnú zmluvu na predaj bytu, v ktorej sa zmluvné strany (predávajúci-majiteľ, kupujúci a realitná kancelária) dohodnú, že nebudú v čase trvania rezervačnej zmluvy na predaj bytu, byt predávať. 

 

Dohodnú sa na termíne, do ktorého bude podpísaná riadna kúpna zmluva o predaji bytu. Prípadne zmluva o budúcej kúpnej zmluve s obsahom riadnej kúpnej zmluvy (kvôli podmienkam, ktoré sa už nebudú meniť ). Zmluvné strany sa dohodnú na financovaní celej kúpenej ceny, prípadne jej časti formou hypotekárneho úveru. 

 

Ak však podpíšete zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj bytu treba si uvedomiť, že máte právo nie len na zmluvnú pokutu dohodnutú v zmluve. Môžete si na súde nárokovať naplnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, teda aj samotné podpísanie riadnej kúpnej zmluvy.

 

Následne si kupujúci dá vypracovarť znalecký posudok na predávaný byt pre potreby schválenia hypotekárneho úveru. Spolu so znaleckým posudkom a návrhom kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve požiada o schválenie hypotekárneho úveru.

 

Vzor zmluvy na predaj nehnuteľnosti – bytu na hypotéku nájdete tu.

 

 

Postup pri predaji bytu na hypotéku

 

Po schválení spomínaného úveru na predávaný byt mu banka vypracuje úverovú zmluvu s podmienkami čerpania (na základe čoho budú vyplatené peniaze) a záložné zmluvy. Podmienky čerpania sú väčšinou rovnaké. Banke treba predložiť: 

  • podpísanú a overenú kúpnu zmluvu, 
  • doklad o forme zaplatenia zvyšku kúpnej ceny ( pokiaľ nebola nehnuteľnosť financovaná na 100% hypotékou ),
  • poistenie bytu proti živelným pohromám do výšky kúpnej ceny, vinkulované v prospech banky, ktorá poskytla hypotekárny úver, 
  • návrh na vklad záložných zmlúv do katastra opečiatkovaný katastrom s vyznačením čísla vkladu konania a dátumom tohoto vkladu,
  • list vlastníctva s plombou ( Kataster je povinný zo zákona vyznačiť do 24 hodín na liste vlastníctva každé podané konanie. V tomto prípade to je záložná zmluva. Toto konanie má svoje číslo, ktorým je číslo uvedené na návrhu na vklad záložných zmlúv. Odporúčam v ten istý deň v druhom konaní do katastra vkladať aj kúpne zmluvy, predávajúci sa stáva na najkratšiu možnú dobu záložným veriteľom na hypotéku kupujúceho, vtedy budú na liste vlastníctva plomby dve.). 

 

Tento list vlastníctva už dnes banky väčšinou kontrolujú na katasterportáli, www.kasterportal.sk  

 

Po splnení podmienok banky budú peniaze za predaj bytu načerpané. Banka ich väčšinou pošle v ten istý, prípadne nasledujúci deň predávajúcemu na účet uvedený v kúpnej zmluve. 

      

Pokiaľ je predaj bytu financovaný z časti hotovosťou odoporúčam túto hotovosť vložiť do notárskej úschovy, prípadne ju vinkulovať v banke. 

 

Mne sa lepšie osvedčila notárska úschova. Z dôvodu ochrany zablokovania sumy, prípadne jej časti exekútorom na vinkulovanom účte v banke. Notár je verejná osoba, ktorá musí mať poistenie a je garantovaná štátom. 

 

Vzor zmluvy na predaj nehnuteľnosti – bytu na hypotéku nájdete tu.

 

Tento úkon sa robí z dôvodu nadobudnutia vlastníctva bytu – nehnuteľnosti. 

 

Na Slovensku sa stávate vlastníkom bytu – nehnuteľnosti až dňom zápisu vlastnického práva do katastra, čo trvá v klasickom konaní 30 dní. 

 

Po predložení listu vlastníctva predávaného bytu na právane účely Vám budú peniaze uvoľnené. Banka prípadne notár Vám peniaze zašle na účet uvedený v notárskej zápisnici o úschove peňazí prípadne v zmluve o vinkulácii. 

 

V prípade, že predaj bytu financujete v hotovosti odporúčam celú sumu vložiť do notárskej úschovy, prípadne ju  vinkulovať na účte v banke. 

 

Predávate, kupujete byt s hypotékou? Mohol by Vás zaujímať tento článok „Predaj bytu s hypotékou“

kliknite sem >>>.

 

 

Predaj bytu môže byť náročný. Chcete získať viac? Kliknite sem >>>.

 

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy