Výsledky vyhľadávania

Archív blogov

Rozdelenie pozemku

Rozdelenie pozemku

Rozdelenie pozemku   Ako rozdeliť pozemok   K rozdeleniu pozemkov sa pristupuje z rôznych dôvodov. Pri darovaní, predaji časti pozemku, majetkovoprávnom vysporiadaní alebo aj pri vytyčovaní stavby či v iných prípadoch. Každé rozdelenie pozemku však musí dodržať viacero podmienok.     Postup pri delení pozemku, rozparcelovanie pozemku   Vlastník pozemku je oprávnený rozdeliť majetok na menšie časti za účelom darovania či predaja alebo aj za iným účelom. …

Porovnaj zoznamy