Ako odstrániť vecné bremeno práva dožitia pri predaji nehnuteľnosti

Výsledky vyhľadávania

Vecné bremeno práva dožitia pri predaji nehnuteľnosti

pridané Estate Union na 8 októbra, 2019
0

Vecné bremeno práva dožitia pri predaji nehnuteľnosti

Ako odstrániť vecné bremeno 

Vecné bremeno na nehnuteľnosti môže byť problémom, ak je potrebné ju predať. Problém môže, ale nemusí, vzniknúť aj pri žiadosti o hypotekárny úver so záložným právom na túto nehnuteľnosť. Poradíme vám preto, ako z nehnuteľnosti odstrániť vecné bremeno práva dožitia. 

Čo je to vecné bremeno 

Vecné bremeno práva dožitia oprávňuje osobu, v ktorej prospech bolo zriadené, užívať zaťaženú nehnuteľnosť až do smrti. Majiteľ zaťaženej nehnuteľnosti od nej nemôže žiadať nájomné ani inú náhradu za užívanie. Túto nehnuteľnosť tiež nemôže majiteľ predať či inak s ňou nakladať. Užívateľ nehnuteľnosti, teda ten, v ktorého prospech je vecné bremeno, je však povinný znášať primerané náklady na zachovanie stavu a opravy zaťaženej nehnuteľnosti.

Dá sa vecné bremeno práva dožitia zrušiť?

Zrušenie vecnej ťarchy práva dožitia musí urobiť osoba, v prospech ktorej je zapísané. K tomuto úkonu nie je možné ho nútiť. Toto vecné bremeno sa teda dá zrušiť len dohodou zmluvných strán. K jeho zániku je potrebné vykonať vklad zmien do katastra nehnuteľností. Je teda potrebné vyhotoviť dohodu o zániku práva, ktoré zodpovedá vecnému bremenu. O jej vyhotovenie je potrebné požiadať kvalifikovanú osobu — napríklad notára. Podpisy dohody musia byť overené. Takto dohodnuté zmeny sa zapíšu do katastra nehnuteľností.

Kúpiť či nekúpiť nehnuteľnosť zaťaženú právom dožitia

V praxi sa stretávame s prípadmi, že majiteľ takúto nehnuteľnosť predáva. Zvyčajne je v ponuke za nižšiu cenu. Ak sa rozhodujete o kúpe, informujte sa (nie len u majiteľa), či oprávnená osoba danú nehnuteľnosť naozaj užíva. Môže sa stať, že už nie je schopná sama sa o seba starať a žije napríklad v domove dôchodcov.

V takomto prípade je možná dohoda s oprávnenou osobou, ktorá sa svojho práva môže s podmienkou istej kompenzácie vzdať. Tento úkon je však potrebné vykonať v zmysle právnych predpisov, ako je uvedené vyššie. Teda podpisom riadne vyhotovenej dohody v prítomnosti notára a následným zápisom na katastri. 

 

Potrebujete pomôcť s predajom nehnuteľnosti? Kliknite sem. Rád vám pomôžem.

 

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy