Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti

Výsledky vyhľadávania

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti

pridané Estate Union na 15 decembra, 2020
58 komentárov

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti. V tomto článku sa dočítate kedy budete legálnou cestou oslobodení od platenia dane z príjmu a zdravotných odvodov. Dozviete sa ako si legálne znížiť daň a zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti.

Väčšina z nás predáva nehnuteľnosť z dôvodu kúpy väčšieho prípadne menšieho bývania. Niekedy sa stane, že predávame nehnuteľnosť, ktorú nepotrebujeme a nadobudli sme ju dedením.

Pri určovaní predajnej ceny by sme mali myslieť aj na naše povinnosti voči štátu, ktoré nám z predaja nehnuteľnosti vyplývajú. Sú to dane a zdravotné odvody.

Ak predávame nehnuteľnosť a vznikne nám príjem musíme z neho zaplatiť daň a zdravotné odvody. Málokto je však ochotný platiť akékoľvek poplatky z predaja svojho majetku. Často riešime otázku, ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti.

Výpočet dane a odvodov

Ako vypočítame daň a odvody, ktoré musíme zaplatiť z predaja bytu?

Pozrime sa na modelový príklad:

Pán Andrášik predá svoj byt za 120.000,- € . Pre výpočet dane potrebuje určiť cenu za akú byt nadobudol, cenu za rekonštrukciu, úroky na hypotéke, poplatky, ktoré zaplatil banke za vedenie hypotekárneho účtu, poplatok za predčasné splatenie hypotéky.

predaj bytu za: 120.000,- €
nákup bytu za: – 100.000,- €
rekonštrukcia: – 10.000,- €
zaplatené úroky: – 4.000,- €
predčasné splatenie: – 1.000,- €
vedenie účtu: -200,- €

Po spočítaní dostaneme cenu: 4.800,- €

Takto sme sa dostali k základu dane, z ktorého zaplatíme daň vo výške 19% a odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14%.

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti

Oslobodenie povinnosti platenia dane a zdravotných odvodov

Nadobudnutie kúpou

Kedy sme oslobodení od povinnosti platiť odvody a daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak taký vznikol? Na oslobodenie od platenia odvodov a z príjmu máme nárok, ak vlastníme nehnuteľnosť viac ako 5 rokov.

Dôležité je uvedomiť si kedy začína plynúť spomínaných 5 rokov. Ak nadobudneme nehnuteľnosť kúpou spomínaných 5 rokov začína plynúť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.

Predávajúci robia chybu v tom, že pri predaji nehnuteľnosti považujú začiatok oslobodenia od platenia dane vkladom do katastra pri opätovnom predaji nehnuteľnosti kupujúcemu.

Táto chyba vás môže stáť tisíce euro. Za moment predaja sa totižto nepovažuje vklad do katastra no už začiatok predaja nehnuteľnosti.

Presnejšie je to čas kedy predávajúci prijme prvú platbu alebo preddavok za nehnuteľnosť, alebo deň podpisu kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je ten deň, ktorý nastal skôr.

Nadobudnutie dedením

Oslobedení od platenia dane z príjmu predaja nehnuteľnosti sme aj v prípade, že sme nehnuteľnosť nadobudli postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov ak je preukázateľné, že odo dňa preukázateľného nadobudnutia do vlastníctva, alebo spoluvlastníctva poručiteľa – poručiteľov ubehne 5 rokov.

V priamom rade

Ak zdedíme nehnuteľnosť po rodičoch alebo starých rodičoch, ktorí preukázateľne vlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov sme pri jej následnom predaji oslobodení od platenia dane z príjmu a zdravotných odvodov, ktoré vzniknú pri predaji takejto nehnuteľnosti.

V nepriamom rade

Ak však zdedíme nehnuteľnosť v nepriamom rade, po sestre, bratovi, ujovi bude takýto príjem oslobodený od dane až po uplynutí 5 rokov od doby kedy sme nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva. V tomto prípade sa za čas nadobudnutia považuje smrť poručiteľa. Nie zápis do katastra.

Nadobudnutie darom

Ak nadobudneme nehnuteľnosť darom a chceme ju predať pred uplynutím 5 rokov ako ju vlastníme je dôležité určiť či v čase vlastníctva darcu bola nehnuteľnosť vo vlastníctve darcu viac ako 5 rokov.

Ak vlastnil darca nehnuteľnosť viac ako 5 rokov pre výpočet základu dane určíme reprodukčnú obstarávaciu hodnotu darovanej nehnuteľnosti spätným znaleckým posudkom v čase obdarovania.

Ak vlastnil darca nehnuteľnosť menej ako 5 rokov tak sa pre výpočet základu dane použije hodnota, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

V prípade, že je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku tak sme oslobodení od povinnosti platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti až po 5 rokoch od vyradenia z obchodného majetku.

Rozostavaná stavba

Ak sa predáva rozostavaná stavba spolu s pozemkom posudzujú sa tieto dve nehnuteľnosti samostatne. A to aj v prípade ak sú v kúpnej zmluve uvedené spolu v jednej kúpnej cene. Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba nie je súčasťou pozemku.

Ak sa predáva pozemok, na ktorom je umiestnená stavba na posúdenie oslobodenia od platenia dane a odvodov sa postupuje samostatne za pozemok a samostatne za stavbu, teda aj rozostavanú stavbu.

Ak je rozostavaná stavba zapísaná v katastri a vlastníme ju viac ako 5 rokov od nadobudnutia sme oslobodení od platenia daní a odvodov. Obdobie 5 rokov v tomto prípade začína dňom zápisu do katastra nehnuteľností.

Ak nie je rozostavaná stavba zapísaná v katastri príjem z predaja nebude nikdy oslobodený od platenia dane a odvodov. Od predajnej ceny pre výpočet dane môžeme odrátať všetky preukázateľné náklady, ktoré sme so stavbou mali.

Odrátať si môžeme aj všetky vyššie uvádzané možnosti ako zaplatené úroky na hypotéke, poplatky za vedenie hypotekárneho účtu, poplatok za predčasné splatenie hypotéky, poplatky za právne služby a sprostredkovanie súvisiace s predajom nehnuteľnosti.

 

Predávate, kupujete byt a potrebujete sa zorientovať v problematike vypracovania kúpnej zmluvy?

Stiahnite si zadarmo knihu „Návod na vypracovanie kúpnej zmluvy na byt“ súčasťou knihy sú vzory kúpnych zmlúv, ktoré prešli katastrom, návrh na vklad a preberací protokol na byt. Stiahnuť knihu tu >>>>.

 

58 thoughts on “Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti

 • Katarína
  na 18 mája, 2021

  Dobrý deň, prosím o info, či je potrebný znalecký posudok k darovacej zmluve, ak brat daruje sestre byt. Je výlučným vlastníkom (1/1) bytu 7 rokov.

  • Martin Torda
   na 28 júla, 2021

   Dobrý deň ak Vám bol darovaný byt nemusíte robiť znalecký posudok. Ten potrebujete iba v prípade ak ho chcete predať do 5 rokov od nadobudnutia na určenie hodnoty v danom čase nadobudnutia darom.

 • Tibor
  na 18 mája, 2021

  Dobrý večer. Ak som predal byt a kupujem dom za vyššiu sumu ako som predal byt ovplyvní mi to platenie dane a dane do zdravotnej poisťovne. Je mojou povinnosťou platiť daň z predaja nehnuteľností? Ďakujem za odpoveď.

  • Martin Torda
   na 28 júla, 2021

   Dobrý deň kúpa druhej – novej nehnuteľnosti nijako neovplyvní výšku dane a odvodu do zdravotnej poisťovne, aj keď ste kupovali za viac

   • Pozemok
    na 17 októbra, 2021

    Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím Vás o rýchlu odpoveď _.. Chceli by sme kúpiť stav. pozemok, kde 1/2 vlastník zomrel. Pozostalí chcú pri dedičnom konaní prepísať na seba druhú polovicu, ktorú vlastní ešte ich matka. Ak tomu rozumiem správne nadobudnú tento pozemok darovaním. . Tak isto chcú naložiť aj s bytom. Ak predajú tento pozemok, alebo byť do 5 rokov , budú musieť platiť odvody do zdravotnej poisťovne? Nie je pre nich lepšie, ak to chcú predať nechať to na matku až do predaja? Ak by cena pozemku bola cca 40 000 eur, koľko by museli zaplatiť do zdravotnej poisťovne, ak to dajú na seba pri dedičnom konaní?
    Ďakujem za rýchle vybavenie

    • Estate Union
     na 17 októbra, 2021

     Dobrý deň neprozumiem prečo to chcú takto komplikovane spraviť. V prvom rade stratíte čas, ktorý je potrebný na zápis do katastra 30dní. Tento čas je možné skrátiť zaplatením urýchlovacieho poplatku vo výške 199,50 €. Samotný vklad stojí 66 €. Teda zbytočne zaplatia viac za vklad. Nerozumiem, ako chcú v dedičskom konaní prepísať podiel, ktorý patrí ich žijúcej mame. Na to musia spraviť samostatnú kúpnu alebo darovaciu zmluvu.Ak vznikne zisk pri následnom predaji musia zaplatiť odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14% a daň z príjmu vo výške 19-25%(podľa výšky ich príjmu). Je to zbytočné. Ďalší problém je v prípade nadobudnutia pozemku(1/2 podielu) darom, musia robiť spätný znalecký posudok na určenie nadobúdacej ceny, ktorý stojí od 130-260 €. Lepším riešením bude po prededení ich 1/2 predať pozemok v podieloch, ktoré budú na liste vlastníctva. Teda ich 1/2 a 1/2 matky. Bude to rýchlejšie a lacnejšie. Predpokladám, že dediči sú v priamom rade a pozemok vlastnil zosnulý a jeho manželka(ich matka) viac ako 5 rokov.

 • Romana
  na 14 augusta, 2021

  Dobrý deň,
  chcem sa spytať, či som povinná platiť daň z prijmov, ak som nehnutelnosť ziskanú darovaním pred menej ako 5 rokmi darovala ďalsej osobe. Ďakujem.

  • Estate Union
   na 20 augusta, 2021

   Dobrý deň,
   ak ste nehnuteľnosť darovali, teda nevznikol žiadny príjem nemusíte platiť daň z príjmu.

 • Miso
  na 5 septembra, 2021

  Dobrý deň, prosím Vás ak vlastním 1/2 bytu od roku 2009 s trvalým pobytom 30 rokov, pred 6 mesiacmi som kúpil druhú polovicu bytu a teraz by som byt predal tak mi vzniká povinnosť zaplatiť daň z predaja nehnutelnosti? Výpočet by bol predajna cena teraz na polovicu a z tej polovice odpocitam náklady na kúpu druhej polovice ktorú som zaplatil? Dakujem

  • Estate Union
   na 12 septembra, 2021

   Dobrý deň pán Mišo povinosť platiť daň z príjmu podľa môjho názoru vzniká iba z tej polovice, ktorú nevlastníte viac ako 5 rokov. Teda ako vznikne príjem, rozdiel medzi cenou, za ktorú ste polovicku nadobudol a jej predajnou cenou z danej sumy treba zaplatiť daň. Pre vašu istotu a bezpečnosť by som sa poinformoval na daňovom úrade prípadne s daňovým poradcom.

 • Andrej
  na 7 septembra, 2021

  Dobry den,
  chcel by som sa spytat, ci je mozne v zmluve vycislit samostatne hodnotu pozemku, ktory bude v case predaja uz oslobodeny od dane, pricom dom nie? V clanku pisete len o rozostavanej stavbe, ale ja uz mam dom postaveny a skolaudovany.
  Viem si stanovit cenu pozemku v zmluve podla vlastneho uvazenia, resp. dohody s buducim majitelom a cenu domu dokladovat cenou podla zmluvy so stavebnou firmou, tak aby som vo finale dan platit nemusel?

  Dakujem pekne vopred za odpoved.
  AS

  • Estate Union
   na 12 septembra, 2021

   Dobrý deň pán Andrej podľa môjho názoru je to možné. V kúpnej zmluve môžete takto rozdeliť kúpnu cenu. Pre väčšiu bezpečnosť a istotu by som Vám navrhoval kontaktovať daňový úrad alebo daňového poradcu. My neposkytujeme daňové poradenstvo.

 • Zdenka Durdíkova
  na 10 septembra, 2021

  Dobrý deň,hodlám predať starý dom s pozemkom,vhodný len na demoláciu,nadobudnutý kúpou v 70.rokoch min.stor. Budem oslobodená od dane z nehnuteľnosti? Ďakujem

  • Estate Union
   na 12 septembra, 2021

   Dobrý deň pani Durdiková, ak vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov ste oslobodená od platenia dane z príjmu, ktorý vznikne pri predaji domu.

 • Mária Zemanová
  na 23 septembra, 2021

  dobry den, mohli by ste mi vysvetlit ako je to s vyskou dane z nehnutelnosti,lebo sa stracam v tych vypoctoch..kupili sme byt za 85tis, predame ho napr. za 120tis. inak vlastnime ho len 2roky a mame ho na hypo spolu s manzelom v bezpodielovom vlastnictve..byt sme neprerabali. inak chceme kupit zaroven dom,ak predame byt. dan teda budeme platit 20percent z toho rozdielu kupenej a predanej nehnutelnosti? – t,j. z tych 35tis? a tie zdravotne odvody tych 14percent to sa plati z ktorej sumy? dakujem moc 🙂

  • Estate Union
   na 17 októbra, 2021

   Dobrý deň Mária,
   áno daň a odvod do ZP bude treba zaplatiť z príjmu, ktorý ste na predaji získali. Z danej sumy si môžete odrátať úroky zaplatené na hypotéke a rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorú viete zdkoladovať faktúrou alebo bločkami.

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   Dobrý deň áno daň a zdravotné odvody budete platiť z rozdielu medzi cenou, za ktorú ste byt nadobudli mínus úroky, ktoré ste zaplatili banke za hypotéku a cenou, za ktorý ste ho predali.

 • Eva
  na 9 novembra, 2021

  Dobrý deň, že rada by som mala jasno v dátume nadobudnutia nehnuteľnosti. Kúpu sme začali riešiť 12/2016, v tom čase bola uhradená prvá časť kupnej ceny ako rezervačný poplatok. Následne sa 1/2017 čerpal úver. Realitná makléra po zrealizovaní všetkých platieb zabudla odovzdať potrebné podklady k prevodu vlastníctva na kataster a vlastníkmi sme sa stali 17.3.2017 (právoplatne V na liste vlastníctva). Kedy prosím uplynie lehota 5 rokov od nadobudnutia? Až po 17.3.2022. Ďakujem

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   Podľa môjho názoru sa termín 5 rokov začína dňom podania návrhu na vklad do katastra. Podpis rezervačnej zmluvy a prijatie prvej časti kúpnej ceny sa považuje za začatie predaja, teda v prípade, že by ste predávali tento byt treba na to myslieť.

 • Lukas
  na 13 novembra, 2021

  Dobrý deň,som povinny platit dan z predaja nehnutelnosti a odvod do zdravotnej poistovne ked som nehnutelnost nadobudol formou hypoteky,ktoru stale splacam a predajom nehnutelnosti chcem vyplatit zvysok hypoteky plus dalsi uver?Nadobudol som ju v roku 2010 ,takze je mozne ze sa ma platenie dane a odvodu uz netyka,lebo uz preslo 5 rokov od nadobdnutia nehnutelnosti? Dakujem pekne za odpoved.

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   Dobrý deň po uplynuti doby 5 rokov ste oslobodený od povinnosti platiť daň z príjmu, ktorý vznikne pri predaji vašej nehnuteľnosti.

 • Peter21
  na 22 decembra, 2021

  Dobrý Deň, chcem predať byt 1/2 vlastným viac ako 5 rokov druhú polovicu som získal ako dar( Darovacia zmluva). Ak by som ho predal a aby som nemusel neplatil dan byt darujem, môžu napadnúť darovaciu zmluvu rodinné príslušníci. V prípade že áno aká je tá doba napadnutia. Dakujem

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   V prípade predaja vašej nehnuteľnosti ste oslobodený od platenia dane z príjmu, ktorý vznikne pri predaji z vášho 1/2 podielu. Na druhú polovicu, ktorú ste nadobudol darom budete musieť spraviť spätný znalecký posudok na zistenie trhovej hodnoty v čase darovania a potom z rozdielu, ktorý vznikne musíte zaplatiť daň a zdravotné odvody. Ak by ste daroval byt, ako by ste získal kúpnu cenu? Tomuto nerozumiem. Áno rodinný príslušníci môžu napadnúť darovanie na súde. Potom záleží od daného súdu ako rozhodne.

 • Jano
  na 26 januára, 2022

  Dobrý deň,

  Od akého času sa ráta 5 ročná lehota pre uplynutie povinnosti zaplatenia dane. Je to až odo dňa kolaudácie alebo odo dna zapísania v katastri.

  Ďakujem

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   Podľa môjho názor je to deň podania návrhu na vklad kolaudácie do katastra.

 • predaj bytu
  na 26 januára, 2022

  Dobrý deň, ako je to s predajom bytu, ktorý som kúpila ako družstevný byt a teraz ho chcem predať, ale musím ho odkúpiť, lebo kupujúci si potrebuje vybaviť hypotéku. Byt som odkupovala za 40 tisíc a predať by som ho chcela za 50 tisíc – bývam v ňom len 2 roky. Ako v tomto prípade si mám vypočítať daň z predaja, keď oficiálne tá suma za ktorý som byt kúpila je uvedená len v zmluve o prevode čl. práv medzi predávajúcou /od ktorej som byt kúpila/ a mnou, čiže len medzi nami a nikde inde – na bytovom družstve som nič neplatila. Ďakujem

  • Estate Union
   na 27 januára, 2022

   V tomto prípade sa veľmi ťažko určuje hodnota nehnuteľnosti pre výpočet základu dane, ktorý vznikne ako príjem z predaja. Podľa môjho názor treba spraviť spätný znalecký posudok pre zistenie hodnoty nehnuteľnosti v čase nadonudnutia. Túto hodnotu potom použijete na výpočet základu, z ktorého sa vypočíta daň a zdravotné odvody. Odporúčam Vám pre istotu prekonzultovať tento postup s daňovým úradom alebo daňový poradcom.

 • Predaj darovaného bytu
  na 28 januára, 2022

  Dobrý deň, ak tomu správne rozumiem, keď chcem predať darovaný byt, dám si naň urobiť znalecký posudok a rozdiel medzi sumou v znaleckom posudku a predajnou sumou následne zdaním ? Ďakujem.

  • Estate Union
   na 3 februára, 2022

   Áno, no iba v prípade, že byt vlastníte menej ako 5 rokov. Znalecký posudok musí byť spätný na hodnotu, ktorú mal byt v čase darovania.

 • eva
  na 7 februára, 2022

  Dobry den.Od oktobra 2021 som s kamaratkov vlastnicka bytu kazda polovicu.Dostali sme ho darovacou zmluvou..Byt chceme predat ale tym ze nie sme vlastnicky viac ako 5rokov tak nie sme oslobodene od dane.Darkyna v nom zila asi 22 rokov.Cize chcem sa spytat ked dame byt ohodnotit a ohodnotia ho dajme tomu na 100 000 a my ho predame za 140 000 z akej sumy zaplatime dan,,Dakujem

 • Maria-Eva
  na 8 februára, 2022

  Dobry den..Prosim vas od oktobra roku 2021 som s kamaratkou vlastnicka bytu ktory sme dostali pol na pol darovacou zmluvou..Byt by sme chceli predat ale tym ze byt vlastnime menej ako 5 rokov nie sme oslobodene od dane..Chcem sa spytat ked si dame byt ohodnotit a poviem priklad ohodnotia nam ho na 100 000 a my ho predame za 140 000 dan platime zo 40 000, alebo ako to je..este ja som invalidna dochodkyna ZTP Mam nejaku ulavu na dan.. Dakujem

  • Estate Union
   na 5 marca, 2022

   Áno presne tak. Musíte však spraviť spätný znalecký posudok, ktorý určí hodnotu bytu v čase darovania. Potom zo sumy, ktorá vznikne ako príjem z predaja bytu zaplatíte daň a zdravotný odvod.

  • Estate Union
   na 5 marca, 2022

   Áno presne tak. Musíte však spraviť spätný znalecký posudok, ktorý určí hodnotu bytu v čase darovania. Potom zo sumy, ktorá vznikne ako príjem z predaja bytu zaplatíte daň a zdravotný odvod. Ako to je v prípade ZŤP Vám neviem povedať. Radšej kontaktujte daňový úrad.

 • Ivaňová
  na 17 februára, 2022

  kúpila nehnuteľnosť za 93 000 a po roku predala za 94500, + 2000 som zaplatila realitke,
  mám povinnosť podať daňové priznanie , keď som vlastne 500 EUR stratová

  • Estate Union
   na 5 marca, 2022

   Ak Vám nevznikol príjem tak nemusíte platiť daň. Musíte mať zdokladovné všetky náklady, teda aj 2000 eur, ktoré ste zaplatili realitke.

 • predaj bytu a ztp preukaz
  na 20 februára, 2022

  Dobry den, v januari 2021 som predala byt, ktory som nadobudla v januari 2018, som drzitelka ztp preukazu, mam nejake ulavy z platenia dani?

  • Estate Union
   na 5 marca, 2022

   Dobrý deň neviem o tom, že by ZŤP mali nejaké úlavy na dani. Skúste kontaktovať daňový úrad.

 • predaj bytu po postupnom dedeni a odkupeni
  na 4 marca, 2022

  Dobrý deň, ako vypočítať daň, keď som predal byt, ktorý som nadobudol postupným dedením po rodičoch, čiže som zdedil polovicu bytu a druhu polovicu zdedil môj brat. Od neho som tu polku bytu odkúpil a keď juž bol celý byt môj, tak som ho predal. Od odkúpenia tej polovice a následneho predaja uplynulo menej ako 5 rokov. Za odpoveď ďakujem

  • Estate Union
   na 5 marca, 2022

   Dobrý deň z polovice, ktorú ste nadobudol dedením po rodičoch ste oslobodený od dane z príjmu, ak taký vznikne. No iba v prípade, že rodičia vlastnili byt viac ako 5 rokov. Ak ste odkúpil od brata jeho polovicu a byt predáte, potom zaplatíte daň z príjmu, ktorý vznikne pri predaji bytu z tejto polovice. Príjem vypočítate ako rozdiel medzi nákupom a predajom. Taktiež budete musieť zaplatiť aj zdravotný odvod.

 • Peter
  na 17 marca, 2022

  Dobrý deň.
  Žijem v zahraničí, na Slovensku som si kúpil byt ,ktorý som mal vo vlastníctve cca 4 a pol roka. Byt som predal a peniaze využil na kúpu nehnutelnosti v zahraničí. Na SVK mám ešte trvalý pobyt ale nežijem tam už roky. Žijem v krajine EU. Na SVK nemám príjem, a neplatím ani Zdravotné. Nieje nejaký EU zákon o predaji nehnutelnosti v jednej krajine a investovania peňazí z predaja bytu na kúpu nehnutelnosti v druhej krajine EU?

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, pokiaľ viem tak nie. Aj keď ste z peňazí kúpili ďalšiu nehnuteľnosť, daň z príjmu musíte zaplatiť. Ako je to z odvodom do ZP neviem, keďže žijete v zahraničí. No myslím, že ak je to EU budete ho musieť asi zaplatiť.

 • Oslobodenie od dane z príjmu predajom priamo dedeného bytu po matke.
  na 2 apríla, 2022

  Dobrý deň.

  Prosím vás, dobre som pochopil tú časť o oslobodení od platenia dane z príjmu predajom bytu, ktorý ako jediný dedič budem dediť po matke a ktorá byt dokázateľne odkúpila do osobného vlastníctva ešte v minulom storoči, teda ho vlastnila dlhšie ako 5 rokov?

  Lebo z iných stránok som vec pochopil tak, že dedený nehnuteľný majetok musím ja vlastniť viac ako 5 rokov aby som bol zbavený povinnosti platenia dane po jeho predaji.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, vy ako deič v priamom rade získavate lehotu 5 rokov po mame, takže daň z príjmu po predaji bytu neplatite ani odvod do ZP.

 • Dedičstvo a predaj
  na 7 apríla, 2022

  Dobrý deň. Ja a brat sme zdedili byt po našej mame. Následne ho ideme predať. Mama bola vlastníkom viac ako 5 rokov. Vyplýva nám nejaká daňová povinnosť, myslím daň s dedičstva alebo predaja resp odvody do sociálnej poisťovne? Ďakujem

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň daň z dedičstva sa neplatí. Ak ste zdedili byt po mame, ste dediči v priamom rade a vzťahuje sa na vás 5 ročná lehota. Nemusíte teda platiť daň z príjmu, ktorý vznikne pri predaji tejto nehnuteľnosti.

 • Rekoštrukcia s prístavbou
  na 23 apríla, 2022

  Dobrý deň, v roku 2017 sme kúpili nehnuteľnosť za 41 000 €. Nehnuteľnosť bola v zlom stave, nebola tam ani elektrika, ani voda. Investovali sme do nej priveľa peňazi, prebehla kompletná rekoštrukcia, dokonca sme ju zväčšili o 30 m2, takže zväčšil sa aj pôdorys domu. Kolaudovali sme v roku 2019. V roku 2022 v oktobri uplynie 5 rokov, od kúpi domu. Môžme tuto nehnuteľnosť predať, bez toho, aby som platila daň z predaja? Ktorý dátum sa berie do úvahy? Datum kúpi domu alebo dátum kolaudacie.?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, podľa môjho názor by ste mali platiť iba pomernú časť na prístavbe, ktorá vznikla v roku 2019 a teda ešte neprešlo 5 rokov od nadobudnutia. No radšej by som sa poradil na daňovom.

 • Predaj pozemku
  na 3 mája, 2022

  Dobrý deň
  V roku 2016 sme spolu s manželom kúpili pozemok. V roku 2018 sme sa rozviedli a svoju polovicu manžel prepísal na mňa v rámci toho, že sme sa dohodli medzi sebou. Teraz by som chcela časť tohto pozemku predať. Je potrebné z predaja zaplatiť daň alebo aj odvody do ZP.
  Za odpoveď ďakujem a prajem pekný deň

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň áno musíte zaplatiť daň a odvod do ZP z príjmu, ktorý na predaji vznikne. Pozemok nevlastníte viac ako 5 rokov.

 • predaj nehnuteľnosti
  na 17 mája, 2022

  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať, ako to je s daňou pri predaji novopostavenej nehnuteľnosti realizovanej svojpomocne ? Na novoostavbu je hypotékárny úver a od kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 5 rokov. Ďakujem pekne.

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň podľa môjho názoru môžete dať do nákladov iba to na čo máte faktúry alebo bločky. Ostatné vám DÚ neuzná. Teda cena, za ktorú ste postavili(zdokladovaná) mínus predajná cena. Z toho musíte zaplatiť daň z príjmu a zdravotný odvod. Ak chcete byť oslobodený od dane musíte vlastniť nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. Teda musí byť zapísane vaše vlastníctvo viac ako 5 rokov v katastri.

 • Daň z predaja
  na 6 júna, 2022

  Dobrý deň,
  pred rokom sme dcére predali byt, ktorý bol ohodnotený znaleckým posudkom na 107.000 eur za sumu 50.000 eur a zvyšnú hodnotu sme jej darovali Darovacou zmluvou. Vlastní teda byt 1 rok a teda vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu. Prosím Vás, z akej výšky sa bude odvíjať daň z predaja, keď kúpna cena bola 50.000 eur a zvyšok je darovanie do hodnoty bytu 107.000?
  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, pre určenie výšky dane z príjmu je potrebné vedieť akú dobu ste vlastnili byt. Ak ste ho vlastnili viac ako 5 rokov od dane ste oslobodení. V prípade, že by byt chcela predať vaša decéra ďalej, bude platiť daň z príjmu, ktorý vznikne z rozdielu nadobúdacej ceny a predajnej ceny. Tento vypočítate tak, že si musí spraviť znalecký posudok na cenu podielu, ktorý ste jej darovali. Posudok musí byť ohodnotený na hodnotu v čase obdarovania. Takto zistíte celkovú hodnotu nadobudnutia.

 • predaj bytu cez ZOBZ - plynie uz zaciatok kupy ?
  na 27 júla, 2022

  Dobry den,
  Pri oslobodeni od dane z predaja nehnutelnosti po 5 – od ktoreho datumu sa pocita ako zaciatok nadobudnutia nehnutelnosit? Kupa novostavby od developera: v 02/2017 podpis rezervacnej zmluvy a v 03/2017 podpis Zmluvy o buducej zmluve (ZOBZ) vratane zaplatania polovice dohodnutej kubnej ceny. developerovi Samotna kupna zmluva s prevodom na kataster bola uzatvorena v 09/2020 , vklad na kataster v rovnakom mesiaci.

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, podľa môjho názoru je to deň zápisu do katastra nehnuteľností.

 • Mária
  na 5 septembra, 2022

  Dobrý deň,

  v roku 2019 som nadobudla kúpou (financovaná hypotékou) rodinný dom. Kúpna cena 100 000 €. V súčasnosti by som chcela odpredať sestre polovicu domu za 50 000 €, tiež by si financovala kúpu prostredníctvom hypotekárneho úveru.
  Ako by predaj 1/2 domu v súčasnosti ovplyvnil daň z predaja nehnuteľnosti keďže rodinný dom nevlastním viac ako 5 rokov?

  • Estate Union
   na 4 marca, 2024

   Dobrý deň, pokiaľ predáte polovicu za tú istú cenu, ako ste ju kúpili nezarobíte ani euro. Teda nebudete mať príjem a nebudete musieť platiť daň. Daň sa platí iba z príjmu.

 • Predaj rodinneho domu
  na 20 februára, 2023

  Dobry deň.
  Ako súrodenci chceme predať rodinny dom, na ktorom mame polovičny podiel viac ako päť rokov. Jedna zo sestier má na rodinnom dome podiel druhej polovice, ktorý si odkupila pred troma rokmi za symbolickú cenu 150.- eur.
  Sestra je čiastočne invalidná a preto sa chcem opýtať, či po predaji svojho podielu t.j. druhej polovice rodinného domu bude nejakým percentom oslobodená od platenia dane z nehnuteľnosti.
  Ďakujem za odpoveď.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy