Doprava Bratislava

Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 19 decembra, 2020
0

Doprava Bratislava

Pre pohodlné bývanie je dôležitý výber lokality a jej dostupnosti pre všetky naše potreby. Väčšina z nás si vyberá lokalitu aj podľa finančných možností a nehnuteľností, ktoré sú k dispozícii. Pri výbere lokality je dôležitým faktorom doprava, ktorú nám Bratislava a jej okolie ponúkne.

Faktom je, že dopravná situácia v Bratislave a jej okolí je z roka na rok zhoršuje. Nádejou pre jej zlepšenie je železničný uzol, ktorý má končiť na zabudnutej stanici Filiálka na Trnavskom mýte umiestnenej v lokalite Nového Mesta v tesnej blízkosti centra Bratislavy pozdĺž Kukučínovej ulice pri dome Odborov.

 

Zatupiteľstvo mesta Bratislavy a BSK

Zatupiteľstvo mesta podporuje túto myšlienku modernizácie železničného uzla a s tým súvisiaceho skapacitnenia jestvujúcich železničných tratí. Táto myšlienka je stará viac ako 15 rokov.

Železnice Slovenskej republiky zverejnili v minulom roku štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní železničnú dopravu v Bratislave.

Regionálny plán udržateľnej mobilty Bratislavského samosprávneho kraja z tohto roka počíta s vybudovaním stanice Filiáka, ktorá bude slúžiť ako takzvaná hlavná stanica (terminál).

Všetky regionálne vlaky smerujúce z okolia Bratislavy budú končiť na Trnavskom mýte s ideálnym napojením na MHD. V budúcnosti plán počíta s predĺžením koľajového pripojenia až po autobusovú stanicu na bratislavských Nivách.

Tento projekt, ktorý podporili aj dopravné komisie hlavného mesta a bratislavského samosprávneho kraja by sa mal začať realizovať v roku 2030. Nepochybne pomôže zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave a mobilitu obyvateľov z prímestkých častí a blízkeho okolia Bratislavy.

 

Ministerstvo dopravy a ŽSR

Projekt vybudovania vlakových prepojení na území Bratislavy spadá pod kompetenciu ministerstva dopravy a najmä ŽSR. Bratislava a BSK majú navyše kľúčovú pozíciu pre vytvorenie nového programového obdobia (2021-2027).

Prostredníctvom Rady partnerstva vypracovať strategický dokument Integrovanej územnej stratégie, v ktorej sa určia prioritné projekty jednotlivých oblastí, teda aj v doprave.

Minister dopravy v septembri uviedol, že Hlavná stanica ostane navždy hlavnou. Ako dôležitý bod zlepšenia dopravy v Bratislave a jej okolí uviedol potrebu dobudovať plánovanú stanicu Filiálka Trnavské mýto.

Momentálne sa podľa ministra hľadajú správne riešenia a financovanie tohto projektu. Jedným z nich by mohol byť aj plán obnovy.

 

 

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy