Obnova železničnej trate Devínska Nová Ves a Hlavná stanica

Výsledky vyhľadávania

Obnova železničnej trate Devínska Nová Ves a Hlavná stanica

pridané Estate Union na 11 januára, 2021
0

Bratislava. Železničnú trať medzi mestskou časťou Devínska Nová Ves a Hlavnou stanicou plánujú Železnice Slovenskej republiky obnoviť. Pribudnúť majú nové zastávky a modernizácia jestvujúcich.

Zámerom je zvýšiť rýchlosť dopravy, zvýšenia bezpečnosti a technickej vybavenosti na európske parametre trate. Celkové náklady sa odhadujú na 47 miliónov eur.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Modernizácie je súčasťou železničného uzla mesta Bratislavy a rieši jeho západnú vetvu.

Celková dĺžka stavby je 15,9 kilometra prechádza od bratislavskej Devínskej Novej Vsi cez Lamač až po Hlavnú stanicu. Práce budú vykonávané podľa aktuláných dopravných požiadaviek železničnej dopravy a finančných možností Železníc Slovenskej republiky.

Obnova železničnej trate Devínska Nová Ves a Hlavná stanica

Do roku 2025 by mali byť vybudované nové zastávky Patrónka, Železná studienka. Investor plánuje modernizáciu úseku Devínska Nová Ves a Lamač.

V roku 2030 sa uvažuje so začatím rekonšturkcie Hlavnej stanice a modernizáciou trate a zrušením obmedzenia rýchlosti medzi Hlavnou stanicou a Lamačom.

Po roku 2030 sa plánuje vybudovanie tretej koľaje vrátane rozšírenia tunela v prvej etape medzi Hlavnou stanicou a Lamačom. V druhej etape sa plánuje vybudovanie tretej koľaje medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Súčaťou modernizácie je prestavba a dobudovanie bezbariérových nástupíšť.

Financovanie obnovy trate

Financovanie tohto projektu bude kombinované zo zdrojov štátneho rozpočtu, z rozpočtu Železníc SR a z fondov Európskej únie. Obnova rieši časť železniščného uzla Bratislava, ktorý je súčasťou trate bratislavská Hlavná stanica – Kúty – český Lanžhot a patrí medzi najvyťaženejšie dopravné úseky ŽSR. Z Devínskej Novej Vsi trať odbáča do Rakúska. Z Hlavnej stanice odáčajú alebo sa pripájajú aj trate zo smerov Žilina, Nové Zámky, Komárno, Rusovce či rakúske Kittsee.

Úsek Hlavná stanica – Lamač v súčasnosti vykazuje hodnoty blížiace sa odporúčaným maximám. Súčasný rozsah vykazuje preťaženosť dopravných koľají a nástupíšť. Technický stav trate znižuje rýchlosť vlakov a možnú využiteľnosť kapacity trate.

V roku 2019 zverejenili ŽSR štúdiu realizácie dopravného uzla Bratislavy, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní železničnú dopravu v hlavnom meste. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať na projektoch modernizácie Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie – Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.

Obnova železničnej trate Devínska Nová Ves a Hlavná stanica

Riešenie dopravnej situácie v Bratislave a jej okolí zlepší život obyvateľov a zatraktívni bývanie v priľahlých mestských častiach a obciach v blízkosti Bratislavy. Dá sa predpokladať, že ceny nehnuteľností v týchto lokalitách budú rásť.

Predávate byt a potrebuje sa zorientovať v problematike kúpnej zmluvy? Stiahnite si zadarmo knihu „Návod na vypracovanie kúpnej zmluvy“ . Ku knihe vám zašleme vzory zmlúv, návrh na vklad a preberací protokol na byt. Knihu si stiahnete tu >>>.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy