Čo robiť, ak je v katastri zle zapísaná stavba alebo prístavba domu

Výsledky vyhľadávania

Zle zapísaná stavba v katastri

pridané Estate Union na 8 októbra, 2019
0

Zle zapísaná stavba alebo prístavba domu v katastri

 

Čo robiť, ak je v katastri zle zapísaná stavba alebo prístavba domu

Všetky stavby alebo stavebné úpravy, ktorých uskutočnenie je podmienené vydaním stavebného povolenia, je potrebné po vykonaní všetkých prác skolaudovať. Tento fakt sa týka aj prístavby domu. Ak všetky zákonom dané požiadavky nesplníte, môžu nastať problémy pri žiadosti o hypotéku so záložným právom na túto stavbu alebo pri jej predaji.

 

Kolaudácia stavby a stavebných úprav

Vydanie rozhodnutia o kolaudácii v praxi znamená, že dňom nadobudnutia právoplatnosti dokumentu bude možné stavbu používať. Na základe kolaudačného rozhodnutia je možné požiadať o zápis do katastra nehnuteľností. Stavbu je tiež potrebné zaevidovať na obecnom či mestskom úrade. V praxi sa často zabúda na to, že kolaudačné rozhodnutie je zákonom vyžadované aj pre prístavby a nadstavby.

Banky vyžadujú zápis do katastra

Ak dokončená stavba domu, prístavby či nadstavby neprejde riadnou kolaudáciou a následne zápisom do katastra, môžete sa pri žiadosti o hypotéku so záložným právom na túto nehnuteľnosť stretnúť s jej zamietnutím. Preto si pred žiadosťou o hypotéku skontrolujte, či je nehnuteľnosť v katastri riadne zapísaná.

Tento fakt je dôležité skontrolovať aj v tom prípade, ak chcete dom aj s prístavbou predať. Kupujúci bude pravdepodobne potrebovať na jeho kúpu úver. Banka mu ho však na neskolaudovanú stavbu neposkytne. Banky pred poskytnutím hypotéky na takúto stavbu vyžadujú zlegalizovanie skutkového stavu tak, aby sa zápis na katastri zhodoval s reálnym stavom nehnuteľnosti. Úver poskytnú až po odstránení všetkých nezrovnalostí. 

Ako postupovať?

Pri kúpe rodinného domu by si mal kupujúci overiť, či skutočný stav nehnuteľnosti zodpovedá jeho právnemu stavu. Právnym stavom sa pritom rozumejú údaje zapísané v katastri nehnuteľností a iných dokladoch. Drobné stavby ako garáž, prístrešok či iné spevnené plochy a prístavby musia byť v týchto dokumentoch tiež obsiahnuté. 

O zápis do katastra by mal požiadať majiteľ nehnuteľnosti. Bude na to potrebovať predložiť geometrický plán a dodatočné stavebné povolenie. Pred tým odporúčame informovať sa, či nie je potrebné predložiť aj iné listiny.

Potrebujete predať nehnuteľnosť? Kliknite sem. Rád vám pomôžem.

 

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy