List vlastníctva

Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 12 januára, 2021
0

List vlastníctva

List vlastníctva je dokument katastra nehnuteľností, ktorý obsahuje údaje o nehnuteľnosti, jej vlastníkoch a iných údajoch. V časti „A“ je popísaná nehnuteľnosť, v časti „B“ sú vlastníci a v časti „C“ sú iné údaje.

V hlavičke listu vlastníctva je uvedený okres, obec a katastrálne územie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Dátum vyhotovenia a čas.

Jednotlivé časti listu vlastníctva

V časti „A“ sa popisuje druh nehnuteľnosti. Pokiaľ sa jedná o stavbu nájdete na takomto liste vlastníctva súpisné číslo, číslo parcely, druh stavby, popis stavby a umiestnenie stavby. Ak ide iba o pozemok nájdete tu iba informácie o pozemku.

V časti „B“ sú zapísaní vlastníci a iné oprávnené osoby. Nájdete tu adresu nehnuteľnosti, ak sa jedná o byt tak poschodie, na ktorom sa nachádza, číslo bytu, podiel priestoru – bytu na spoločných zariadenia domu a príslušenstve a pozemku (ak je súčasťou vlastníctva aj pozemok, ten však môže byť zapísaný na druhom liste vlastníctva)

Nájdete tu meno a priezvisko vlastníka, prípadne názov firmy, inštitúcie. Trvalý pobyt vlastníka, dátum narodenia veľkosť podielu, ktorý na nehnuteľnosti vlastní, titul nadobudnutia a kedy bolo jeho vlastníctvo zapísané do katastra nehnuteľností.

V časti „C“ sa zapisujú ťarchy a iné záznamy. Najčastejšou ťarchou, ktorá sa zapisuje do časti „C“ je hypotekárny úver, ktorý poskytla daná banka. Vecné bremená ako právo dožitia, právo stavby, právo prechodu, exekúcie.

Do poznámky sa píšu údaje o zmenách. Napríklad zmena mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, rozhodnutie o zmene spoluvlastníckych podielov a iné.

 

Kedy potrebujeme list vlastníctva

List vlastníctva väčšinou potrebujeme pri nahlasovaní trvalého pobytu, prihlasovaní sa do evidencie na paltenie dane z nehnuteľností, pri schvaľovaní hypotekárneho úveru a pri predaji, kúpe nehnuteľnosti. List vlastníctva by sme si mali priebežne kontrolovať či sa náhodou neudiali zmeny v našich vlastníckych právach.

Predávate alebo kupujete byt? Potrebujete sa zorientovať v problematike vypracovania kúpnej zmluvy?

Stiahnite si zadarmo knihu „Návod na vypracovanie kúpnej zmluvy“ + vzory zmlúv, návrh na vklad a preberací protokol na byt tu >>>.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy