Výsledky vyhľadávania

Spätný leasing nehnuteľností

pridané Estate Union na 7 augusta, 2021
1

V živote môžu nastať situácie kedy sa nám nedarí a nepriazeň osudu si na nás sadne. Všetko sa nám začne rúcať a náš život sa strmhlav rúti dolu. Prichádzame o peniaze a hrozí nám strata tej najcenejšej istoty, ktorú máme, nášho bývania. Často bez nášho zapríčinenia stratíme zamestnanie a získanie nového s dobrým zárobkom je ťažké. Hrozí nám spoplatnienie hypotéky a strata strechy nad hlavou. V týchto zlých a zúfalých časoch hľadáme riešenia, ako neprísť o naše domovy. Vtedy je často poslednou záchranou spätný leasing nehnuteľností.  

V takejto situácii nám spätný leasing nehnuteľností pomôže vyriešiť na dobu 6 až 60 mesiacov obavu zo straty nehnuteľnosti s možnosťou jej odkúpenia späť s vopred dohodnutou kúpnou cenou a v nami nastavenom čase. Našu nehnuteľnosť ochránime pred exekúciou a následnou dražbou, vďaka čomu môžeme v nehnuteľnosti naďalej bývať v prenájme. Keď sa vschopíme, vyriešime si naše problémy s príjmami, vrátime všetko nazad do starých koľají.

Pomocou spätného leasingu nehnuteľností zachránime často náš najväčší majetok. 

Spätný leasing nehnuteľností je pre ľudí, ktorí preukážu svoju schopnosť v dohodnutom čase odkúpiť svoju nehnuteľnosť späť. Preukázaním schopnosti plniť si voči investorom svoj sľub je plán vyriešenia svojej situácie. V prípade podnikateľov sú to ich podnikateľské schopnosti podložené podnikateľskou minulosťou a plán do budúcnosti s predstavou zarobenia peňazí. V prípade zamestnaných je ich aktuálna pracovná pozícia prípadne možnosť získania nového zamestnania na základe ich vzdelania a schopností.

Máte záujem o bližšie informácie? Vyplňte formulár a budeme Vás kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov. GDPR

Spätný leasing nehnuteľností

Spätný leasing nehnuteľností

Spätný leasin nehnuteľností má svoje pravidlá vychádzajúce z aktuálnej trhovej hodnoty určenej pracovníkom, ktorý zastupuje investorov. Z tejto trhovej ceny vyplatí majiteľovi nehnuteľnosti sumu do výšky 70% trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Z tejto sumy si majiteľ nehnuteľnosti vyplatí dlžnú sumu na hypotéke alebo exekúciách. Následne si danú nehnuteľnosť prenajme a po uplynutí vopred dohodnutej doby odkúpi svoju nehnuteľnosť späť, kľudne aj formou hypotéky za vopred dohodnutú cenu rovnajúcu sa sume spätného leasingu nehnuteľností úročenú piatimi percentami ročne.

Majiteľ nehnuteľnosti, môže z hodnoty spätného leasingu, ktorá zvýši po uhradení všetkých dlhov evidovaných v danom čase na nehnuteľnosti danú sumu použiť pri spätnom odkupe ako akontáciu, alebo môže danú sumu použiť na čokoľvek. V prípade, že sa rozhodne spomínaný zvyšok sumy použiť v budúcnosti ako akontáciu na spätný odkup svojej nehnuteľnosti dáva jasný signál investorom o svojom úmysle odkúpiť svoju nehnuteľnosť späť, zvyšuje si rating, znižuje si výšku prenájmu a v očiach banky pri budúcom schvaľovaní hypotéky rastie. Nepotrebuje pri kúpe svojej  nehnuteľnosti hypotéku vo vysokej sume. Hodnota nehnuteľnosti v čase rastie a pomer medzi požadovanou sumou a akontáciou je pre každú banku priaznivý. Takýto klient je veľmi atraktívny. Často si potrebuje požičať iba 50-60% hodnoty  nehnuteľnosti.

Spätný leasing nehnuteľností

Spätný leasing nehnuteľností

Môže sa stať, že ste predĺžení a hodnota vašej nehnuteľnosti nepostačuje na uhradenie vašich záväzkov. V takomto prípade vám spätný leasing nehnuteľností nepomôže. Z vyššie uvedeného vyplýva, že dlh na nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70% jej trhovej hodnoty. Ak sa nachádzate v takejto situácii najvhodnejším spôsobom vyriešenia vašej situácie je výkup nehnuteľností. S touto formou však musia súhlasiť všetci veritelia a výťažok z predaja bude rovnomerne rozdelený medzi nich. Vyhnete sa tak dražbe, ktorá je nevýhodná forma riešenia problémov. 

Spätný leasing nehnuteľností

Riešte svoje problémy včas

Riešte svoje problémy včas, komunikujte s veriteľmi a predostrite im svoje riešenia. Napríklad spätným leasingom nehnuteľností. Každý veriteľ uvíta vašu ochotu riešiť problémy spojené s dlhom, ktorý voči nemu máte. Neodkladajte ich riešenie samé sa nevyriešia a v čase iba narastú. 

Máte záujem o bližšie informácie? Vyplňte formulár a budeme Vás kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov. GDPR

One thought on “Spätný leasing nehnuteľností

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy